Eric Barone

Eric Barone çıkartmış olduğu Stardew Valley ile kendini duyurmuş oyun yapımcısıdır. Concernedape şirketini kurmuş ve yaptığı tek kişilik oyunla nam salmıştır.